درباره ما

موسسه حقوقی و بین المللی ایوان صلح

موسسه حقوقی بین المللی ایوان صلح (ثبت: ۳۳۹) با همكاری جمعی از وكلای مجرب و حقوقدانان برجسته در موارد زیر ارائه خدمات می نماید:

– انجام امور وكالتی در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری

– مشاوره در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی ( به زبان های انگلیسی و فرانسه)

– مشاوره و همكاری با موسسات مالی ، اقتصادی و بازرگانی

– تنظیم لوایح، دادخواست و شكواییه و پیگیری حقوقی و قضایی آن

– اجرای آرای داوری در داخل و خارج از كشور

-حل و فصل دعاوی از طریق داوری و انجام صلح و سازش

– مشاوره حقوقی در زمینه سرمایه گذاری در خارج از كشور

– مشاوره حقوقی در اخذ تابعیت و اقامت در خارج

– مشاوره حقوقی در خرید املاك در خارج از كشور

– مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

– تنظیم لوایح دفاعیه كمسیون بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، هیات عالی مالیاتی و هیات ماده ٢٥١ مكرر

– طرح دعوی در شعب دیوان محترم عدالت اداری و تنظیم لوایح مربوط به آن