حوزه خدمات

امور حقوقی

خدمات ایوان صلح در حوزه امور حقوقی

امور حقوقی …

موسسه حقوقی بین المللی ایوان صلح با همكاری جمعی از وكلای مجرب و حقوقدانان برجسته در موارد زیر ارائه خدمات می نماید:

– انجام امور وكالتی در كلیه دعاوی حقوقی و كیفری

– مشاوره در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی ( به زبان های انگلیسی و فرانسه)

– مشاوره و همكاری با موسسات مالی ، اقتصادی و بازرگانی

– تنظیم لوایح، دادخواست و شكواییه و پیگیری حقوقی و قضایی آن

– اجرای آرای داوری در داخل و خارج از كشور

-حل و فصل دعاوی از طریق داوری و انجام صلح و سازش

دعاوی مالیاتی …

موسسه حقوقی بین المللی ایوان صلح با بهره گیری از اساتید و كارشناسان خبره در رشته های اقتصاد ، حسابداری در موارد زیر اعلام آمادگی می نماید:

– مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

– تنظیم لوایح دفاعیه كمسیون بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، هیات عالی مالیاتی و هیات ماده ٢٥١ مكرر

– طرح دعوی در شعب دیوان محترم عدالت اداری و تنظیم لوایح مربوط به آن

مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می‌نماید .اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب می‌شود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید . فرایندهای مالیاتی شامل : شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد .طبق قانون این حق به مودیان داده شده است که در صورت بروز اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح رجوع نمایند . به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شود و در صورتی که در این مراجع حل و فصل نگردد ، رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری انجام می شود.

دعاوی مالیاتی

خدمات ایوان صلح در حوزه دعاوی مالیاتی

مهاجرت و سرمایه گذاری

خدمات ایوان صلح در حوزه مهاجرت و سرمایه گذاری

مهاجرت و سرمایه گذاری …

مهاجرت و سرمایه گذاری:

موسسه حقوقی بین المللی ایوان صلح ضمن عقد قرارداد و اخذ نمایندگی از شركت های معتبر بین المللی در موارد زیر آمادگی همكاری با متقاضیان می باشد:

– مشاوره حقوقی در زمینه سرمایه گذاری در خارج از كشور

– مشاوره حقوقی در اخذ تابعیت و اقامت در خارج

– مشاوره حقوقی در خرید املاك در خارج از كشور